come snuggle close [คลอเคลียใกล้ๆซิ]

By July 17, 2016cherishmoon

ช่วงนี้พยายามจะอัพ Blog ให้บ่อยขึ้นจึงต้องหา content เพื่อที่จะหาเรื่องราวนำมาวาด cherishmoon เป็นภาพประกอบ จึงเริ่มจากสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้ในการหาเรื่องมาวาด นั้นก็คือ การอ่านหนังสือ แล้วจับเอา “คำหรือประโยค” ที่ได้จากหนังสือเล่มนั้น นำมาเป็น content ในการวาด ซึ่งในตอนนี้ก็เช่นกัน เริ่มจากหนังสือนิทานที่อ่านให้ลูกสาวฟังเป็นประจำก่อนเลย

“come snuggle close”

snuggle

Hey sweet heart. ‘come snuggle close’
I will tell the tale ‘Bears in beds’ and sweet dream tonight.

เฮ้! ลูกสาวจ๋า เข้ามานอนในอ้อมกอดปาป๋า
แล้วปาป๋าจะเล่านิทานเรื่อง ลูกหมีเข้านอน
แล้วนู๋ก็จะได้นอนหลับฝันดีในคืนนี้นะ

bears in beds

หนังสือ : Bears in Beds
เรื่อง : Shirley Parenteau
ภาพ : Devid Walker
แปล : Supawadee Komaradat

One Comment

Leave a Reply